bài viết hữu ích

Sử dụng kem đánh răng để đánh bóng bạc

Lần tới khi bạn cần làm sạch dao kéo bạc hoặc đồ trang sức, hãy lấy kem đánh răng thay vì đánh bóng bạc đắt tiền.

Người dùng Snapguide Shayne chia sẻ kỹ thuật đơn giản này để làm sạch bạc cũ. Tất cả những gì bạn cần làm là chà kem đánh răng lên như xà phòng, và chà nó bằng khăn giấy. Kết quả khá đáng chú ý. Cô nói thêm rằng kem đánh răng kiểm soát cao răng sẽ hoạt động tốt nhất, vì nó chứa silica ngậm nước nhất, nhưng bất cứ thứ gì trong tủ thuốc của bạn nên làm tốt công việc.

Cách làm sạch trang sức bạc bằng kem đánh răng | Snapguide