bài viết hữu ích

Infographic này cho thấy thực phẩm đông lạnh có thể tồn tại bao lâu trong tủ đông của bạn

Đặt thức ăn trong tủ đông giống như một nút tạm dừng trên thời hạn sử dụng của nó. Thịt sẽ xấu đi trong một tuần có thể thay vì tháng trước. Tuy nhiên, ngay cả thực phẩm đông lạnh cũng có thể trở nên tồi tệ. Biểu đồ này cho thấy các loại thực phẩm khác nhau có thể tồn tại trong tủ đông bao lâu.

Biểu đồ chia thực phẩm thành nhiều loại bao gồm thịt, sữa, bánh mì và hải sản. Về phía dưới, bạn cũng sẽ tìm thấy một danh sách các mặt hàng mà có lẽ bạn không nên đóng băng. Trước khi bạn quyết định bảo quản một số thực phẩm lâu dài, hãy lướt qua biểu đồ này để xem bạn có bao lâu trước khi bạn phải vứt nó đi.

Mẹo cấp đông thực phẩm: Bạn có thể lưu trữ bữa ăn trong tủ đông bao lâu? | Nhãn tủ đông thông qua DesignTAXI