bài viết hữu ích

Gmail có quảng cáo mới trông giống như email, đây là cách tắt chúng

Khi Google giới thiệu giao diện theo thẻ mới cho Gmail, nó cũng mang theo một số quảng cáo mới trong tab Khuyến mãi.

Quảng cáo trông hơi giống với email hợp pháp, đây là vấn đề gây khó khăn cho nhiều người dùng. Tuy nhiên, chúng cũng bị giới hạn trong tab Khuyến mãi, điều này giúp dễ dàng tắt chúng đi nếu bạn muốn tránh nhầm lẫn. Đây là cách thực hiện:

  1. Nhấp vào biểu tượng Cài đặt ở góc trên cùng bên phải của tab Gmail.
  2. Chọn "Cấu hình hộp thư đến."
  3. Bỏ chọn tab "Khuyến mãi" và nhấp vào Lưu.

Tất nhiên, nếu bạn muốn giữ tab Khuyến mãi, bạn không thể làm được gì nhiều. Bạn cũng có thể vô hiệu hóa hoàn toàn các tab bằng cách bỏ chọn mọi thứ trừ "Chính" trên cùng menu này, nếu bạn thích.

Google sử dụng giao diện Gmail mới để phục vụ người dùng quảng cáo hộp thư đến spam | Liên doanh