bài viết hữu ích

Chuyển đổi tệp trực tuyến với Zamzar

Zamzar là một công cụ chuyển đổi tệp dựa trên web có thể chuyển đổi video, âm thanh, hình ảnh và tài liệu của bạn từ gần như mọi định dạng gần như bất kỳ định dạng nào bạn muốn.

Ví dụ: nếu bạn chưa bao giờ cảm thấy rằng bạn hoàn toàn có thể tìm ra cách chuyển đổi video mà bạn đã quay trên máy quay thành định dạng bạn có thể phát trên iPod, thì Zamzar có thể làm điều đó cho bạn. Zamzar tương tự như công cụ chuyển đổi tệp trực tuyến Media-Convert đã đề cập trước đây và cả hai dịch vụ đều làm tôi kinh ngạc, nhưng tôi thấy Zamzar có giao diện sạch hơn, dễ sử dụng hơn và Zamzar có thể xử lý các tệp lên tới 100MB so với Media-Convert Giới hạn 50MB. Ngoài ra, Zamzar cho phép bạn chuyển đổi nhiều tệp cùng một lúc, miễn là bạn đang thực hiện cùng một loại chuyển đổi cho mỗi tệp.

Zamzar [thông qua Đội hình tải xuống]