bài viết hữu ích

Bây giờ bạn có thể cho mượn sách Kindle của mình cho bạn bè trong 14 ngày

Amazon đã âm thầm ra mắt cho vay sách cho sách điện tử Kindle. Trên các tiêu đề tham gia, bạn có thể cho mượn sách cho bất cứ ai trong 14 ngày. Đây là cách nó hoạt động:

Để xác định xem một tiêu đề có được cho vay hay không, chỉ cần kiểm tra phần chi tiết sản phẩm trên danh sách sách của Amazon. Để kiểm tra sách bạn đã mua, chỉ cần trỏ trình duyệt của bạn đến trang Quản lý Kindle của bạn, cuộn xuống phần Đơn hàng của bạn và nhấp vào dấu cộng bên cạnh sách của bạn. Sách cho mượn sẽ hiển thị nút Cho mượn sách này (xem ảnh chụp màn hình). Cho mượn sách đơn giản như nhấp vào nút Cho vay và điền vào biểu mẫu với địa chỉ email của người bạn muốn cho mượn.

Hãy nhớ rằng miễn là người đó có Kindle, đang chạy Windows / Mac hoặc có thiết bị iOS / Android / BlackBerry / Windows Phone 7, họ có thể truy cập sách cho mượn của bạn. Rất tuyệt.

Cho mượn sách Kindle